in english  русский  UA  ES

Zobacz również zakończone konferencje

Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja dla studentów w Orszy (Białoruś): „Start w nauce”

Mamy przyjemność zaprosić na międzynarodową naukowo-praktyczną konferencję dla studentów w Orszy (Białoruś): „Start w nauce”

Ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie"

Niniejszym mamy zaszczyt oraz przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie”. Konferencja odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Konferencja naukowa - "Profesjonalizacja kreatywności"

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z radością zawiadamiają, iż dniach 25–26.04.2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbędzie się II Konferencja Naukowa Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie - Kreatywne działanie.

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa "A to PSIkus – niepełnoWSPrAwność a zooterapia"

Już 2 marca 2017 roku zapraszamy na bezpłatną jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową dla osób niepełnosprawnych i zainteresowanych tematem zooterapii. Celem konferencji jest pokazanie w jaki sposób zwierzęta pomagają osobom z niepełnosprawnością. Terapia ze zwierzętami staje się bardzo popularną formą usprawniania psychoruchowego jako element uzupełniania tradycyjnych metod rehabilitacji.

Konferencja naukowa - "Globalne procesy społeczne"

28 stycznia 2016 roku o godzinie 13.30 w Auli 018 na parterze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbędzie się Konferencja zorganizowana przez studentów 1 roku Socjologii II stopnia na temat "Globalne procesy społeczne".

Konferencja naukowa - "Organizacje międzynarodowe"

2 lutego 2017 r. o 10:00 w Auli 018 na parterze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbędzie się konferencja zorganizowana przez studentów 1 roku Stosunki Międzynarodowe na temat: „Organizacje międzynarodowe”.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda”

Problematyka wykorzystania instrumentów z zakresu prawa cywilnego i handlowego w działaniach administracji ma duże znaczenie teoretyczne oraz praktyczne. Składają się na nią m.in. zagadnienia umów zobowiązaniowych, tzw. umów administracyjnych, a także spółek prawa handlowego, stanowiących prawne instrumenty realizacji zadań publicznych.

Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji

Koło naukowe ManagerEye ma zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów i Młodych Pracowników Nauki "Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji". Konferencja odbędzie się 15 maja 2015 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy

Planowana konferencja będzie poświęcona zagadnieniom kreowania przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Rozwój osobisty w naukach społecznych i praktyce coachingu”

Celem konferencji jest podjęcie problematyki rozwoju osobistego w ujęciu interdyscyplinarnym, w perspektywie socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, filozoficznej. Podkreślenie czynników psychospołecznych warunkujących rozwój osobisty jednostki. Ważnym elementem tego spotkania jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat  form wspierania rozwoju osobistego, głównie  coachingu, jako efektywnej metody rozwoju osób i organizacji, ukazanie wielu dziedzin życia i obszarów  aktywności człowieka w których ma zastosowanie i przynosi nieocenione rezultaty. Spojrzenie na coaching w perspektywie naukowej, a także jako na profesję wspierającą ludzi w wielu sferach ich życia. Konferencja ma charakter naukowo – szkoleniowy, będzie spotkaniem przedstawicieli nauki oraz praktyków reprezentujących coaching. Spotkanie to będzie okazją do wymiany myśli, poglądów, doświadczeń. Prelegenci wskażą na aktualne kierunki rozwoju, trendy i wyzwania stojące przed współczesnym coachingiem.  Podjęte zostaną ważne tematy dotyczące m.in. profesjonalizacji i potrzeby wysokiej jakości kompetencji coacha odpowiadającego na zróżnicowane oczekiwania społeczne. Celem tego wydarzenia jest też integracja środowiska naukowego, trenerów, coachów, osób zawodowo zajmujących się wspieraniem osób w ich rozwoju osobistym, nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi w sferze edukacji, biznesu, organizacjami wspierającymi osoby w ich problemach egzystencjalnych i trudnościach życiowych. Ważne będzie wspólne wypracowanie i wyodrębnienie istotnych zagadnień wymagających naukowej dyskusji, namysłu, a także konstruktywnych analiz i  rozwiązań, wypracowanie określonych metod i narzędzi rozwijających umiejętności i kompetencje osobiste osoby.

Inteligencja w zarządzaniu

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Pracowników Nauki.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego (tj. studentów i doktorantów) z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu. Obecna edycja konferencji będzie poświęcona problematyce inteligencji w zarządzaniu.

Szczegóły w załączniku.

Efektywność inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego

Bezpłatna konferencja Efektywność inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego. 14 października 2013 roku, WSPA Lublin.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget