in english  русский  UA  ES

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

„Prawo cywilne i handlowe w  działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i  postulaty de lege ferenda”.

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12
w dniu 12 maja 2016 r.

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym:

Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych,

Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka,

J. M. Rektora WSPA dr Marty Komorskiej,

Kanclerza WSPA mgr Barbary Zdrojewskiej.

 

Problematyka wykorzystania instrumentów z zakresu prawa cywilnego i  handlowego w działaniach administracji ma duże znaczenie teoretyczne oraz praktyczne. Składają się na nią m.in. zagadnienia umów zobowiązaniowych, tzw. umów administracyjnych, a także spółek prawa handlowego, stanowiących prawne instrumenty realizacji zadań publicznych.

Ze względu na dużą doniosłość jurydyczną i praktyczną, problematyka ta jest przedmiotem wielopłaszczyznowego zainteresowania w  nauce prawa. Propozycja dyskusji w tym zakresie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podsumowania doświadczeń, ale także zarysowania perspektyw rozwojowych w tym zakresie w kolejnych latach XXI wieku.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka konferencji spotka się z życzliwym zainteresowaniem pracowników katedr oraz zakładów prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego i handlowego, a także gospodarczego publicznego, jak również sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, przedstawicieli korporacji prawniczych i biznesu. Dzięki temu konferencja może stać się miejscem wymiany poglądów i  dyskusji między przedstawicielami różnych dziedzin nauki prawa oraz szeroko rozumianej praktyki.

Bylibyśmy, zaszczyceni, gdyby Państwo poza uczestnictwem w  konferencji, wygłosili referat lub zabrali głos w którymkolwiek z paneli dyskusyjnych.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału i tematyki wystąpienia do 21 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: konferencjapchda@wspa.pl na formularzu zgłoszeniowym.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej przede wszystkim przygotowane do publikacji teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji, ewentualnie inne prace zwłaszcza uczestników konferencji dotyczące zagadnień mieszczących się w obszarze określonym tytułem konferencji. Termin przesłania prac do publikacji pokonferencyjnej upływa 30 września 2016 r. Prace te powinny spełniać wymogi redakcyjne dostępne poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym jej program, są zamieszczone na stronie internetowej WSPA.

 

Dr Marta Komorska
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 Mgr Barbara Zdrojewska
Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 Dr Grzegorz Kozieł
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych WSPA
ds. Kierunku Administracja

 

PATRONAT HONOROWY


     


PATRONAT MEDIALNY


 

PATRONAT MERYTORYCZNY

 

 


PARTNERZY I SPONSORZY

  

 
Marszałek Województwa Lubelskiego

Koło Naukowe Administratywistów WSPA  |  Studencka Poradnia Prawna WSPA

  

Wielce Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za aktywne uczestnictwo w konferencji "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda", która odbyła się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w dniu 12 maja 2016 r.

Zapraszam Państwa do obejrzenia reportażu fotograficznego z ww. konferencji, który jest dostępny pod linkiem: https://www.dropbox.com/sh/dkropffr33nf3zh/AACFJLe8kEMQIZXiQfR2dHfSa?dl=0

Mam nadzieję, że zachowają Państwo dobre wspomnienia z tej konferencji, w tym dobre wspomnienia z Lublina, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Koła Naukowego Administratywistów WSPA.

Przy tej okazji chciałbym uprzejmie przypomnieć, że termin przesyłania artykułów w wersji do publikacji pokonferencyjnej upływa 30 września 2016 r. Referaty powinny spełniać wymogi dostępne pod adresem: http://www.wspa.pl/badania_i_rozwoj/konferencje i zostać przesłane na adres: konferencjapchda@wspa.pl w wyżej wymienionym terminie.

W nawiązaniu do zaproszenia sformułowanego podczas otwarcia konferencji, już dzisiaj uprzejmie zapraszam do udziału w kolejnej edycji konferencji "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji", którą planujemy na dzień 3 kwietnia 2017 r. Termin na zgłoszenie uczestnictwa biernego i czynnego (z referatem) upłynie 15 lutego 2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres konferencjapchda@wspa.pl na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie konferencji. Tradycyjnie uprzejmie proszę o traktowanie niniejszej informacji jako zaproszenia także dla wszystkich innych zainteresowanych udziałem w tej konferencji oraz, w miarę możliwości, przekazanie jego treści.

W imieniu organizatorów
 dr Grzegorz Kozieł
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych WSPA ds. Kierunku Administracja

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget