in english  русский  UA  ES
elektroniczne zapisy do biblioteki

Informacje o Bibliotece WSPA

Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie (stan na 1 stycznia 2017 r.) ponad 33 050 woluminów. Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu, informatyki, dziennikarstwa, transportu, bankowości, polityki oraz rachunkowości i finansów, Unii Europejskiej, matematyki, politoligii, gospodarki przestrzennej, architektury.

Zbiory biblioteki stale rosną. Wybór publikacji do zakupu odbywa się na podstawie sugestii wykładowców (literatura obowiązkowa i uzupełniająca do przedmiotu), brane są pod uwagę również zapytania i zainteresowania studentów („Zaproponuj książkę do Biblioteki”) oraz aktualne, ciekawe oferty wydawnicze.

W polityce gromadzenia największą wagę przywiązujemy do nabywania najnowszych pozycji książkowych, materiałów źródłowych, monografii oraz wydawnictw o charakterze ogólnym z zakresu badań naukowych prowadzonych na Uczelni.

Cenną zawartość księgozbioru stanowią zbiory specjalne: kasety video, kasety dźwiękowe oraz płyty CD i DVD.

Biblioteka prenumeruje blisko 50 tytułów czasopism tematycznie odpowiadających profilowi Uczelni (także w postaci e-wydań).

W czytelni przygotowano 32 miejsca oraz 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki i skanera oraz wydzielonymi stanowiskami do Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki, roczniki statystyczne, informatory oraz wybrane bieżące czasopisma.

Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich projektach dla szkół wyższych takich jak „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” oraz „Wideoteka Uniwersytecka WATCH DOCS”.

bibliotekaZe zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci i słuchacze studiów podyplomowych oraz kadra dydaktyczna i pracownicy Uczelni. Wszystkim zainteresowanym Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać z księgozbioru WSPA (do wypożyczenia) jedynie po uzyskaniu zgody władz Uczelni. Warunki i formy udostępniania zawarte są w szczegółowych regulaminach biblioteki i czytelni.

Biblioteka WSPA do obsługi czytelników korzysta z nowoczesnego zintegrowanego systemu Patron 4.

Biblioteka została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowano zautomatyzowane drzwi wejściowe oraz specjalistyczne stanowisko pracy – komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, multilektor, monitor, drukarka brajlowska, powiększona klawiatura oraz odwrócona powiększona myszka komputerowa (trackball) polecane dla osób słabowidzących oraz przy niedowładzie kończyn górnych.

Kontakt

Kierownik Biblioteki: mgr Mariusz Wszoła

telefon: 81 45 29 483
e-mail: biblioteka@wspa.pl

Katalog biblioteczny WSPA

Wydawnictwo WSPA

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget