in english  русский  UA  ES

Lp.

Tytuł Czasopisma

ISSN

1.

Architektura - Murator. (e-wydanie)

1232-6372

2.

ASK. Research & Methods

1234-9224

3.

Benefit

2084-7491

4.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

1230-1620

5.

Chip. (e-wydanie)

1230-817X

6.

Dziennik Wschodni. (e-wydanie)

1425-7068

7.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.

0860-6846

8.

Gazeta Wyborcza. (e-wydanie)

0860-908X

9.

Kultura i Społeczeństwo

0023-5172

10.

Kurier Lubelski. (e-wydanie)

1898-3154

11.

Kwartalnik Prawa Prywatnego

1230-7173

12.

Marketing w Praktyce. (e-wydanie)

1425-8315

13.

Media i Marketing Polska

1507-174X

14.

Organizacja i Kierowanie.

0137-5466

15.

Państwo i Prawo.

0031-0980

16.

Paragraf na Drodze.

1505-3520

17.

Personel i Zarządzanie. (e-wydanie)

1641-0793

18.

Polish Sociological Review

1231-1413

19.

Polityka Społeczna

0137-4729

20.

Press. (e-wydanie)

1425-9818

21.

Przegląd Organizacji.

0137-7221

22.

Przegląd Socjologiczny

0033-2356

23.

Przegląd Ustawodastwa Gospodarczego

0137-5490

24.

Rachunkowość. (e-wydanie)

0481-5475

25.

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

0035-9629

26.

Rzeczpospolita. (e-wydanie)

0208-9130

27.

Samorząd Terytorialny.

0867-4973

28.

Sprawy Międzynarodowe.

0038-853X

29.

Studia Medioznawcze.

1641-0920

30.

Studia Socjologiczne.

0039-3371

31.

Zeszyty Prasoznawcze

0555-0025

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget