in english  русский  UA  ES
Lp. Tytuł Czasopisma ISSN
1 Architektura - Murator. (e-wydanie) 1232-6372
2 Artysta i Sztuka 2082-9787
3 Benefit 2084-7491
4 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 1230-1620
5 Biuletyn Historii Sztuki 0006-3967
6 Charaktery 1427-695X
7 Chip. (e-wydanie) 1230-817X
8 Controlling i Rachunkowość Zarządcza. (e-wydanie) 1428-8117
9 Dziennik Wschodni. (e-wydanie) 1425-7068
10 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846
11 Gazeta Wyborcza. (e-wydanie) 0860-908X
12 Geodeta 1234-5202
13 Kultura i Społeczeństwo 0023-5172
14 Kurier Lubelski. (e-wydanie) 1898-3154
15 Kwartalnik Prawa Prywatnego 1230-7173
16 Marketer+ 2083-6368
17 Marketing w Praktyce. (e-wydanie) 1425-8315
18 Media i Marketing Polska 1507-174X
19 Ochrona Zabytków 0029-8247
20 Organizacja i Kierowanie 0137-5466
21 Państwo i Prawo 0031-0980
22 Paragraf na Drodze 1505-3520
23 Personel i Zarządzanie. (e-wydanie) 1641-0793
24 Polish Sociological Review 1231-1413
25 Polityka Społeczna 0137-4729
26 Polski Przegląd Kartograficzny 0324-8321
27 Praca Socjalna 0860-3480
28 Press. (e-wydanie) 1425-9818
29 Problemy Rozwoju Miast 1733-2435
30 Przegląd Geodezyjny 0033-2127
31 Przegląd Organizacji 0137-7221
32 Przegląd Socjologiczny 0033-2356
33 Przegląd Urbanistyczny 2080-9336
34 Psychologia Rozwojowa 1895-6297
35 Psychologia Społeczna 1896-1800
36 Rachunkowość i Podatki dla Praktyków. (e-wydanie) 1898-5262
37 Rachunkowość i Podatki Vademecum Biur Rachunkowych 2392-0653
38 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0035-9629
39 Samorząd Terytorialny 0867-4973
40 Societas Communitas 1895-6890
41 Spotkania z Zabytkami 0137-222X
42 Sprawy Międzynarodowe 0038-853X
43 Studia Medioznawcze 1641-0920
44 Studia Socjologiczne 0039-3371
45 Zeszyty Prasoznawcze 0555-0025
 
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget