in english  русский  UA  ES

Nauka na studiach inżynierskich trwa trzy i pół roku - 7 semestrów. Dyplom inżyniera można zdobyć wybierając jeden z następujących kierunków studiów:

Architektura

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zdobyte wiadomości umożliwią Ci planowanie nowych lub ochronę istniejących wartości kulturowych.

Gospodarka przestrzenna

Studia gwarantują Ci uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi a także zasadami rozwoju zrównoważonego. Dodatkowo  zdobędziesz wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości i zarządzania nimi. Gospodarka przestrzenna to kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie specjalistów w obszarze zagospodarowania przestrzeni, urbanistyki.

Informatyka

Otrzymasz wszechstronne wykształcenie, które umożliwi Ci pracę w całym obszarze informatyki i teleinformatyki. Przekażemy Ci praktyczną wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnych stanowisk komputerowych wyposażonych w  procesory Intel Core i7, pamięć RAM 12 GB oraz wydajne karty graficzne, monitory LCD o przekątnej 27". W zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery te działają pod kontrolą systemów: Windows XP, Windows 7 Professional lub Linux (różne dystrybucje). Dysponujemy także laboratorium do nauki montażu komputerów oraz projektowania i budowy sieci komputerowych.

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią profesjonaliści - osoby, które na co dzień wykorzystują posiadaną specjalistyczną wiedzę w pracy zawodowej. W większości są to pracownicy lub właściciele firm informatycznych oraz praktycy z wieloletnim stażem.

Transport

Na kierunku Transport proponowane są 3 specjalności: Transport spedycja i logistyka, Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego. Absolwent specjalności TSL posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych, w róznych gałęziach transportu.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget