in english  русский  UA  ES

Patroni kierunku

Marek Roszczewski foto
Marek Roszczewski Właściciel, Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości

W dzisiejszych czasach i przy obecnej konkurencji na rynku pracy sama wiedza teoretyczna wyniesiona z murów uczelni już nie wystarczy. Jako pracodawca, prowadzący działalność z zakresu obsługi rynku nieruchomości, poszukuję absolwentów, którzy posiadają wiedzę praktyczną, potrafią zastosować standardowe procedury, ale też wykorzystać niestandardowe rozwiązania. Absolwenci większości uczelni są zagubieni na rynku pracy, a po podjęciu pracy nie potrafią funkcjonować w otaczającej ich matni biurokracji i procedur administracyjnych związanych z podjętą pracą lub samodzielnie prowadzoną działalnością gospodarczą. Uważam, że tę specjalną wiedzę też powinni wynieść z murów uczelni.

Samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie i umiejętność rozwiązywania problemów to wymagania, które stawiamy przed naszymi przyszłymi pracownikami.

Dorota Śliwa foto
Dorota ŚliwaStudentka kierunku Gospodarka przestrzenna

Jeżeli jesteś wrażliwy na otaczający Cię świat, jednocześnie chcesz mieć bezpośredni wpływ na wygląd Twojego miasta, dzielnicy, osiedla, czy też gminy, a Twoja wyobraźnia doskonale sprawdzi się w tej roli - to kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest właśnie dla Ciebie. Niezwykle kreatywny i ciekawy, daje wiele możliwości, ponieważ rozwija umiejętności w różnych, nieraz bardzo skrajnych, dziedzinach. Samo studiowanie uczy pracy w grupach (w przyjaznej atmosferze), co owocuje licznym koleżeństwem.
Cieszę się ,iż mogłam dołączyć do grona studentów WSPA.

Zostań studentem Wyspy w 2 krokach!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy System Rekrutacyjny

Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów

Biuro Rekrutacji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 101
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Szczegółowe informacje

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Gospodarka przestrzenna - studia on-line!

Zapraszamy do studiowania na kierunku Gospodarka przestrzenna - studia on-line - rekrutacja trwa!

Dlaczego warto:

 • zdobędziesz wykształcenie wyższe bez konieczności rezygnacji z pracy,
 • zajęcia w siedzibie uczelni odbywają się tylko raz w semestrze, pozostały materiał realizowany jest na platformie zdalnego nauczania,
 • komunikujesz się z wykładowcami i kolegami z roku poprzez forum dyskusyjne, czat oraz e-mail,
 • na wszelkie Twoje pytania i wątpliwości związane z obsługą platformy odpowie Koordynator  ds. studiów e–learningowych,
 • podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy.
Zapraszamy na studia w systemach:
stacjonarnym i niestacjonarnym (wypełnij formularz zgłoszeniowy) » studia on-line (sprawdź szczegóły) »

Studia gwarantują Ci uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi a także zasadami rozwoju zrównoważonego. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości i zarządzania nimi. Gospodarka przestrzenna to kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie specjalistów w obszarze zagospodarowania przestrzeni, urbanistyki.

 

Specjalności

 • Wycena, pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami »

  Student zalicza cykl wykładów i ćwiczeń z zakresu: istoty i celu zarządzania nieruchomościami, podstaw prawnych działalności zawodowej, sylwetki zarządcy, ekonomicznych i technicznych aspektów zarządzania, procedur w zarządzaniu nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych, inwestycyjnych i zasobami nieruchomości, podstaw wiedzy z zakresu prawa, ekonomiki, finansów i rachunkowości, uzupełnienia wiedzy technicznej z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, matematyki, statystyki i ekonometrii, teorią i praktyką stosowaną w wycenie, zagadnień uzupełniających i umiejętności interdyscyplinarnych.

 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej »

  Student zdobywa wiedzę z zakresu ochrony i zarządzaniem historycznymi układami przestrzennymi, rewitalizacją przestrzeni zurbanizowanych estetyką przestrzeni zurbanizowanych, ochrony środowiska rewitalizacji przyrodniczej i wystąpień publicznych.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • pracowniach urbanistycznych,
 • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu,
 • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych jako, zarządca nieruchomości, bądź jako rzeczoznawca majątkowy.

Warto u nas studiować Gospodarkę przestrzenną! Atuty kierunku:

 • Studia gwarantują uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi a także zasadami rozwoju zrównoważonego.
 • Dodatkowo studenci będą mogli zdobyć podstawy wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości i ich zarządzania.
 • Specjalistycznie wyposażone pracownie!
 • Możliwość udziału w organizowanym przez WSPA cyklu szkoleń m.in. na temat: „Kompetencje, komunikacja, autoprezentacja na rynku pracy”! „Rozwój osobisty, kariera, rynek pracy”!; „Jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy".
 • Kształcenie przystosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
 • Możliwość uczestnictwa w projektach unijnych pozwalających na udział bezpłatnych dodatkowych specjalnościach oraz zajęciach z matematyki i fizyki!
 • Możliwość odbycia praktyk w renomowanych firmach w kraju i za granicą!
 • Aktywny udział w życiu studenckim czy to w kole naukowym czy Samorządzie studentów.
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i własnej ścieżki rozwoju – my jesteśmy tylko po to aby Ci w tym pomóc!

Dodatkowe możliwości

Kurs językowy - język angielski

Niekonwencjonalne, nowoczesne kursy językowe oparte o metody Embassy Summer School
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język niemiecki

Chcesz sprawnie komunikować się w języku niemieckim? Planujesz wyjazd do pracy za granicę?A może język niemiecki przydatny jest w Twojej obecnej pracy?
Sprawdź szczegóły »

Czesne za studia

tylko 330 zł miesięcznie*

lub zapłać czesne od razu za

 • rok - 3 600 zł
 • semestr - 1 800 zł

U nas czesne za studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) jest takie samo!

* płatne przez 12 miesięcy w roku

Przeczytaj, jak możesz sfinansować studia!

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget