in english  русский  UA  ES

Nauka na studiach licencjackich trwa 3 lata - 6 semestrów. Dyplom licencjata można zdobyć wybierając jeden z następujących kierunków studiów:

Praca socjalna

Kierunek nauczania Praca socjalna przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, który obecnie jest i w najbliższej przyszłości będzie jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich. Zapotrzebowanie na pracę profesjonalnego pracownika socjalnego jest związane z transformacjami cywilizacyjno-gospodarczymi i demograficznymi takimi jak gwałtowne starzenie się społeczeństw europejskich i liczebny wzrost osób starszych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia i opieki; patologie społeczne; uzależnienia; bezrobocie; ubóstwo; marginalizacja społeczna; niewydolność opiekuńcza rodzin; bezradność w kwestiach wychowawczych i wiele innych.

Translatoryka Biznesowa

Jako jedyni w regionie przygotujemy Cię do podjęcia pracy w charakterze tłumacza w zakresie języka angielskiego specjalizującego się przede wszystkim w zagadnieniach biznesowych. Translatoryka Biznesowa to trzyletnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym adresowane zarówno do kandydatów z Polski, jak i do kandydatów ze Wschodu i – jako jedyne w Polsce - oferują im szansę na naukę tłumaczenia w zakresie języka angielskiego i ich rodzimego języka – ukraińskiego lub  rosyjskiego. Umożliwimy Ci zdobycie biegłej znajomości języka angielskiego, w szczególności w zakresie języka używanego w najważniejszych rodzajach działalności gospodarczej. Przygotujemy Cię do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Jako absolwent będziesz znał i rozumiał konteksty kulturowe oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki wpływające na pracę tłumacza.

Administracja

Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza podstaw: polityki, administracji i  zarządzania, oraz prawa. Studia dadzą Ci możliwość równoległego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i nabywania doświadczenia - dzięki możliwości praktyk (w tym zagranicznych), kursów i szkoleń.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jako absolwent zostaniesz przygotowany do pracy reporterskiej, redakcyjnej i wydawniczej, korzystania z narzędzi komunikacji sieciowej, pozyskiwania, redagowania i selekcji informacji, konstruowania reportaży radiowych i telewizyjnych, montażu oraz prowadzenia kampanii politycznych i reklamowych!

Finanse i rachunkowość

Studia na tym kierunku umożliwią Ci poznanie mechanizmów rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków i innych organizacji. Rozwiniesz umiejętności przewidywania i badania zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach i na otaczającym je rynku. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci na efektywe rozwiązywanie problemów rachunkowości i zarządzania finansami oraz kierowania odpowiednimi działami organizacji gospodarczych.

Socjologia

Kończąc socjologię będziesz potrafił analizować interesujące zjawiska społeczne i kulturowe, wykorzystując róże metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy. Uzyskasz odpowiedni poziom umiejętności do projektowania i prowadzenia badań rynkowych oraz innych przedsięwzięć promocyjnych. Nabyte kwalifikacje umożliwią Ci efektywne zarządzanie oraz promowanie firmy i jej produktów.

Stosunki międzynarodowe

Poznasz funkcjonowanie płaszczyzn współpracy międzynarodowej oraz zdobędziesz umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. W ramach kierunku poznasz dwa języki obce, w tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zarządzanie

Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji zarządzania procesami i  przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i  administracyjnym.  Ukształtujemy w Tobie umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie m.in.: projektowania nowych i restrukturyzowania istniejących procesów i systemów zarządzania. Przygotujemy Cię do organizowania i zarządzania projektami, jakością, innowacjami, procesami logistycznymi. Dodatkowo będziesz potrafił wykorzystywać systemy komputerowe, wspomagające proces decyzyjny.
Jako absolwent będziesz potrafił zajmować się organizacją i  zarządzaniem finansów, a program wzbogacony o zajęcia z  przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji czy marketingu wspomoże Cię w prowadzeniu własnej działalności.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget