in english  русский  UA  ES

Patroni kierunku

Michał Dąbrowa-Karasiński foto
Michał Dąbrowa-Karasiński BKM Consulting Doradztwo Personalne

Pomimo, że zbliżają się niże demograficzne i coraz mniej studentów opuszcza uczelnie, to studenci nie powinni tego faktu traktować jako taryfy ulgowej w znalezieniu pracy. Pracodawcy przy obecnej sytuacji rynkowej i konkurencji szukają na rynku „najlepszych” absolwentów – czyli jakich? Nasza firma jako instytucja rynku pracy już od 15 lat śledzi trendy rozwojowe szczególnie na lubelskim rynku pracy, realizując setki procesów rekrutacyjnych zarówno dla małych firm jak i dużych korporacji międzynarodowych. Na dzień dzisiejszy na absolwentów patrzy się dwukierunkowo.

Po pierwsze ważna jest wiedza merytoryczna i kwalifikacje praktyczne, czyli umiejętność wykorzystania wiedzy w „niewirtualnej” rzeczywistości. Pracodawcy chcą mieć absolwentów, których nie trzeba będzie uczyć podstaw. Muszą mieć swobodną orientację w dziedzinie, w której się kształcili. Samo „przejście” przez studia nie sprzyja temu, żeby zdobyć wymarzoną pracę. Przykładowymi obszarami wiedzy jakiej pracodawcy poszukują u absolwentów są: rachunkowość, znajomość języków obcych, zarządzanie transportem, optymalizacja i planowanie produkcji, automatyka, konstrukcja maszyn, mechatronika, finanse, szeroko pojęta wiedza IT, wiedza z kadr i płac.

Po drugie bardzo istotne są postawa i kompetencje interpersonalne absolwentów. „Najlepszy” absolwent to taki, który jest zmotywowany do pracy, uczciwy, lojalny, z inicjatywą, solidny i odpowiedzialny, ale także taki, który słucha i rozumie, co się do niego mówi, potrafi jasno wypowiadać się, współpracować w grupie, a także akceptować polecenia przełożonego. Firmy rzadko chcą zatrudniać absolwentów super przedsiębiorczych, którym wydaje się, że wiedzą lepiej jak ma działać firma niż kierownicy czy też właściciel. Absolwenci o takich kompetencjach i postawach mogą się zastanowić nad własnym biznesem. Przy tak szybkim rozwoju outsourcingu usług jest to także bardzo ciekawy kierunek rozwoju.

Drugi obszar obejmujący postawę i kompetencje interpersonalne absolwentów jest często bardziej znaczący dla pracodawców. Wynika to z przekonania pracodawców, że trudniejsze jest ukształtowanie osobowości niż zdobycie wiedzy. Tak więc istotne jest, żeby w trakcie studiów kształtować także kompetencje. Można to realizować poprzez uczestniczenie w praktykach, stażach, dodatkowych praktycznych zajęciach na uczelni, wolontariatach, wyjazdach zagranicznych oraz w innych inicjatywach rozwijających kompetencje i kształtujących postawy, poszukiwane na rynku pracy.

Elwira Przybylska foto
Elwira PrzybylskaAbsolwentka kierunku Administracja

Decyzja o rozpoczęciu studiów na Wyspie była jedną z najlepszych, jaką podjęłam. Wybierając kierunek Administracja gospodarcza kierowałam się głównie programem studiów, jednak rzeczywistość przerosła moje oczekiwania, ponieważ spotkałam wykładowców z pasją, co bardzo ułatwiło nabywanie wiedzy. Uczelnia zapewnia pomoc stypendialną, co daje komfort nauki baz martwienia się o fundusze na czesne. Dzięki studiom na Wyspie zdobyłam umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co otworzyło nowy rozdział w moim życiu zawodowym. Ponadto nawiązałam kontakty z wspaniałymi ludźmi, którzy swoim zaangażowaniem i chęcią pomocy wywarli znaczący wpływ na moje dalsze życie zawodowe i prywatne.

Zostań studentem Wyspy w 2 krokach!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy System Rekrutacyjny

Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów

Biuro Rekrutacji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 101
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Szczegółowe informacje

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Zapraszamy na studia w systemach:
stacjonarnym i niestacjonarnym (wypełnij formularz) » studia on-line (sprawdź szczegóły) »

Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza podstaw administracji, w tym e-administracji, biznesu krajowego i zagranicznego, w tym e-biznesu, zarządzania i prawa. Studia dadzą Ci możliwość równoległego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i nabywania doświadczenia - dzięki możliwości praktyk (w tym zagranicznych), kursów i szkoleń.

 

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja biznesu zagranicznego
 • e-biznes i administracja

W ramach specjalizacji administracja biznesu zagranicznego studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu prowadzenia biznesu zagranicznego, obrotu gospodarczego z uwzględnieniem stosunków z podmiotami zagranicznymi, a także zasad ochrony praw podmiotów pozostających w relacjach z biznesem zagranicznym. Przed absolwentami, którzy wybiorą tę specjalizację otwierają się liczne i nowoczesne perspektywy zawodowe, m.in. możliwość założenia w Polsce albo innych krajach UE własnej działalności gospodarczej, a także pracy w strukturze administracji biznesu zagranicznego w Polsce, innych krajach europejskich i Świata.

W ramach specjalizacji e-biznes i administracja studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności zwłaszcza z zakresu zarządzania biznesem oraz zarządzania w administracji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informatycznych. Absolwentów, którzy wybiorą tę specjalizację wyróżnia przede wszystkim naturalne ukierunkowanie na zastosowanie technologii informatycznych w biznesie i administracji, w tym prowadzenie biznesu w nowoczesnej formie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, tzw. e-usługi oraz wykorzystanie technologii informatycznych w tzw. e-administracji przy sprawnym, szybkim i kompletnym załatwianiu spraw w urzędach administracji centralnej, lokalnej oraz samorządowej.

W ramach specjalizacji administracja publiczna studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu kierowania w administracji publicznej, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych. Absolwenci, którzy wybierają tę specjalizację zwykle upatrują swojego miejsca na rynku pracy w administracji publicznej, centralnej, lokalnej lub samorządowej, albo marzą o karierze, w tym karierze politycznej w administracji różnego szczebla.

Zainteresowani rozszerzaniem swoich umiejętności naukowych, praktycznych i organizacyjnych mogą wstąpić do działających na Kierunku Administracja organizacji studenckich: Koła Naukowego Administratywistów WSPA, lub Studenckiej Poradni Prawnej WSPA.  

Na Kierunku Administracja organizowane są dla uczniów szkół średnich warsztaty praktyczne „Dzień Przedsiębiorczości i Administracji”. Zainteresowani studenci mogą także uczestniczyć w organizowanych na Kierunku Administracja tematycznych konferencjach oraz brać udział w spotkaniach seminaryjnych z naukowcami, praktykami i biznesmenami w ramach cyklu „Przedsiębiorczy Lublin”.

W roku akademickim 2015/2016 zostały podpisane kolejne trzy umowy partnerskie z podmiotami (partnerami) zainteresowanymi stworzeniem miejsc stażu – dla studentów lub absolwentów – jak również miejsc pracy dla absolwentów Kierunku Administracja.  

 

  

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • biznesie krajowym i zagranicznym,
 • e-biznesie i administracji,
 • administracji rządowej - urzędzie wojewódzkim,
 • administracji samorządowej – w urzędzie gminy, starostwie powiatowym, lub urzędzie marszałkowskim
 • organizacjach niekomercyjnych, w tym np. fundacjach i stowarzyszeniach,

Warto u nas studiować Administrację! Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem.
 • Wycieczki do instytucji związanych z administracją.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Dodatkowe możliwości

Kurs języka migowego

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność komunikowania podstawowych informacji oraz rozumienia wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa języka migowego
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język angielski

Niekonwencjonalne, nowoczesne kursy językowe oparte o metody Embassy Summer School
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język niemiecki

Chcesz sprawnie komunikować się w języku niemieckim? Planujesz wyjazd do pracy za granicę?A może język niemiecki przydatny jest w Twojej obecnej pracy?
Sprawdź szczegóły »

Koła naukowe

Koło Naukowe Administratywistów

Witam, nazywam się Natalia Toruń. W ostatnich latach, aktywnie działałam w Kole Naukowym Administratywistów, jako jego Przewodnicząca. Koło Naukowe Administratywistów zajmuje się przede wszystkim organizowaniem warsztatów praktycznych, seminariów naukowych i praktycznych, konferencji o tematyce z zakresu administracji, biznesu i zarządzania. Prowadzi też działalność integrującą społeczność akademicką, czyli różnego rodzaju imprezy i spotkania poza uczelnią.

Osobiście uważam, że warto należeć do naszego koła bo przecież każdy z nas lubi łączyć naukę z zabawą.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Kole Naukowym Administratywistów bo im nas więcej, tym ciekawiej i weselej. Jesteśmy pewni, że nikt nie pożałuje swej decyzji o dołączeniu do nas!

Natalia Toruń

Sprawdź szczegóły »

Czesne za studia

tylko 300 zł miesięcznie*

lub zapłać czesne od razu za

 • rok - 3 300 zł
 • semestr - 1 650 zł

U nas czesne za studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) jest takie samo!

* płatne przez 12 miesięcy w roku

Przeczytaj, jak możesz sfinansować studia!

Załączniki

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget