in english  русский  UA  ES

Patroni kierunku


Synergia Sp. z o.o. Kancelaria Doradcza Synergia z Lublina

O firmie
Wierzymy, że marka to coś więcej niż logo. Marka to coś więcej niż reklama. To wielowymiarowy byt, który generuje emocje. Rodzi relacje. Buduje lojalność. Umiemy je tworzyć. Pracujemy z markami od lat. Pobudzamy marki do życia, aby przynosiły zyski i zwiększały marżę producentów. Pobudzamy marki do życia, aby wpływały na jakość życia mieszkańców i zmieniały świat na lepsze. Umiejętnie łączymy miękkie i twarde kompetencje. Wiemy, jak trafiać do serca i rozumu konsumenta. Lista zrealizowanych przez nas projektów i marek, które stworzyliśmy jest długa – ale dla nas każdy projekt jest nowy i świeży.


Blue Fox Sp. z o.o. Tworzymy, testujemy, wdrażamy

O firmie
One Step Ahead oznacza dla nas nowy, wyższy poziom działania naszych klientów, którym oferujemy:

- Rozwiązania osadzone w głębokiej analizie i badaniach tam, gdzie dominowała intuicja,
- Przewagi rynkowe oparte na wyższych poziomach wartości, np. doświadczeniu klienta,
- Alianse strategiczne, które tworzą innowacyjną propozycję wartości,
- Branding emocjonalny, społeczny lub kulturowy tam, gdzie był stosowany percepcyjny,
- Zarządzanie żywą strategią zamiast schematycznego planowania strategicznego.

Jesteśmy przekonani, że oferujemy wyjątkowe rozwiązania. Ich istotą są trzy różnice w stosunku do standardowego procesu doradczego:

- Nie robimy pobieżnych analiz, ani nie wypełniamy slajdów. Głęboko analizujemy rzeczywistość klienta, żeby odkryć nieodkryte prawidłowości i wzorce.
- Nie oddajemy klientowi rozwiązań, które są poparte jedynie naszą intuicją. Wszystkie testujemy na rynku z realnymi konsumentami.
- Nie zostawiamy rozwiązań w fazie abstrakcyjnych koncepcji. Wszystkie zamieniamy w praktyczne narzędzia i pomagamy je wdrożyć.

Wioletta Pieczykolan foto
Wioletta PieczykolanAbsolwentka kierunku Socjologia

Główny cel studiowania jakim jest zdobycie wyższego wykształcenia, na tej uczelni odszedł gdzieś na bok. Realizujesz go, ale nieświadomie bo po drodze pojawiły się inne, nowe, ciekawe możliwości, które Uczelnia oferuje studentom.

Masz pasje? Masz pomysły? Możesz je realizować i urzeczywistniać. Samodzielnie i grupowo. Studiowanie przestaje być pojmowane w kategorii nudnego procesu naukowego. Realizując własne projekty, pomysły możesz wykazać się samodzielnością myślenia i kreatywnością, bo nikt, z góry, nie narzuca ci swoich rozwiązań. Czerpiesz radość szukając ich i masz ogromną satysfakcję gdy z sukcesem kończysz swój projekt.

Możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności, już na poziomie studiów, to ogromna zaleta nowego podejścia do kształcenia na WSPA.

Nie mogę pominąć kadry naukowej wykładowców. Na swoim kierunku mam olbrzymie szczęście spotykać wśród nich ludzi otwartych, przyjaznych studentowi, w sposób umiejętny służących pomocą i radą, wspierających a nawet kibicujących w najdrobniejszych inicjatywach i sukcesach.

Zostań studentem Wyspy w 2 krokach!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy System Rekrutacyjny

Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów

Biuro Rekrutacji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 101
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Szczegółowe informacje

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Zapraszamy na studia w systemach:
stacjonarnym i niestacjonarnym (wypełnij formularz zgłoszeniowy) » studia on-line (sprawdź szczegóły) » in English (check details) »

Socjologia to nauka stanowiąca uniwersalną podstawę, dająca możliwość rozwoju w wielu specjalnościach. Wynika to z faktu, iż z jej dorobku korzystają różne dziedziny, w tym: kryminologia, psychologia społeczna, antropologia, marketing, a nawet ekonomia. Dzięki poznaniu społecznych reguł, które łączą i dzielą ludzi, zrozumiesz sposób postępowania jednostek uwikłanych w międzyludzkie relacje. Nauczysz się je skutecznie analizować wykorzystując różne metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy. Jednocześnie rozwijając wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze wybranej specjalności przygotowujesz się do pracy w wybranym zawodzie i/lub kontynuacji studiów na poziomie magisterskim. W programie studiów na kierunku Socjologia przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, realizowanych zarówno na terenie uczelni jak i poza jej murami, prowadzonych z praktykami biznesowymi, które skutecznie przygotują Cię do pracy w zawodzie.

 

Specjalności

 • Kryminologia »

  Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w wymiarze sprawiedliwości (policji, służbie więziennej, straży granicznej), administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych w charakterze mediatorów, analityków kryminalnych czy też pracowników społecznych.

  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę nt. problematyki przestępczości, metod jej kontrolowania i zapobiegania jej. Nauczysz się nie tylko profilować sylwetki sprawców i ofiar, wyjaśniać przyczyny, które sprowadzają człowieka na drogę przestępstwa oraz te, które sprawiają, że ludzie stają się ofiarami przestępstwa, ale również mierzyć i analizować różne formy przestępczości.

  Przedmioty: Przestępczość, Podstawy procesu karnego, Kryminogenne zjawiska społeczne, Wiktymologia, Psychologia kryminalna, Profilowanie sprawcy i ofiary przestępstwa, Metody badań w kryminologii, Przestępczość nieletnich i kobiet, Problematyka uzależnień.

 • Psychosocjologia w biznesie »

  Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych psychologią prowadzenia biznesu i jego społecznymi aspektami.

  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę na temat psychologii człowieka. Nabędziesz umiejętność wyjaśniania ludzkich postaw i zachowań w świecie biznesie. Poznasz zasady zarządzania ludźmi, w tym wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, prowadzenia negocjacji i mediacji, a także wywierania wpływu na jednostki i zbiorowości. Nauczysz się także radzić sobie ze stresem  w sytuacjach prywatnych i zawodowych, odkrywać swój wewnętrzny potencjał, stawiać nowe cele i pokonywać bariery, lepiej komunikować się z otoczeniem.

  Przedmioty: Psychologia biznesu, Wielokulturowość w biznesie, Radzenie sobie ze stresem, Techniki wywierania wpływu, Rozwój umiejętności psychospołecznych, Etyka w biznesie, Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Negocjacje i mediacje, Metody rozwoju osobistego i zawodowego.

 • Marketing w handlu i usługach »

  Specjalność skierowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie marketingu i komunikacji społecznej.
  W trakcie studiów nauczysz się efektywnie komunikować z otoczeniem.

  Poznasz zasady budowania skutecznych strategii marketingowych. Nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i tworzenia opakowań, projektowania materiałów promocyjnych oraz wykorzystania mediów do realizacji skutecznych kampanii marketingowych, w tym internetowych.
  Przedmioty: Podstawy komunikacji marketingowej, Media nowe i tradycyjne, Struktura i segmentacja rynku, Strategie marketingowe, Marketing usług, Opakowanie, e-marketing, Marketing wizualny i Copywriting, Marketing miast i regionów, Projekt komunikacji marketingowej.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ośrodkach badania opinii społecznej,
 • uczelniach i instytutach naukowych,
 • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
 • agencjach PR oraz reklamowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach kulturalnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego.

Warto u nas studiować Socjologię! Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.
CCRO

Dodatkowe możliwości

Szkolenie IBM SPSS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z programem do analizy danych ilościowych, znajdującego zastosowanie nie tylko w ośrodkach akademickich, ośrodkach badania opinii społecznej rynku ale również w biznesie (np. linie lotnicze, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, firmy telekomunikacyjne).

Kurs języka migowego

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność komunikowania podstawowych informacji oraz rozumienia wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa języka migowego
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język angielski

Niekonwencjonalne, nowoczesne kursy językowe oparte o metody Embassy Summer School
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język niemiecki

Chcesz sprawnie komunikować się w języku niemieckim? Planujesz wyjazd do pracy za granicę?A może język niemiecki przydatny jest w Twojej obecnej pracy?
Sprawdź szczegóły »

Koła naukowe

WySPA Socjologów

Możemy mówić górnolotnie o pragnieniu wiedzy samorealizacji i innych takich... jednak studenci myślą pragmatycznie zestawiają koszty z zyskami jakie niesie działanie w kole. Jedni działają dla punktów inni w celu zwiększenia swojej wartości na rynku pracy jeszcze inni realizują swoje ambicje. Każdy cel jest dobry, ponieważ prowadzi do aktywności rozbudzającej ciekawość świata. Koła Naukowe powstają by pomóc studentom w realizacji ich celów. „ Wyspa Socjologów „ jest otwarta na wszystkich studentów ciekawych otaczającego nas świata.

Agnieszka Kozak

Sprawdź szczegóły »

Czesne za studia

tylko 300 zł miesięcznie*

lub zapłać czesne od razu za

 • rok - 3 300 zł
 • semestr - 1 650 zł

U nas czesne za studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) jest takie samo!

* płatne przez 12 miesięcy w roku

Przeczytaj, jak możesz sfinansować studia!

Załączniki

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget