in english  русский  UA  ES

Patroni kierunku


Dobrochna KędzierskaRedaktor

Red. Dobrochna Kędzierska - posłanka na Sejm w latach 1989 – 1991, członek delegacji polskiej do Rady Europy, dziennikarka tygodnika "Polityka", redaktor naczelna "Globu 24", kierowała warszawską redakcją Wprost", pierwsza redaktor naczelna Wirtualnej Polski, doradca marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, doradca wicepremiera Marka Pola, szef Biura Informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, laureatka nagród dziennikarskich, autorka reportaży i około 600 wywiadów z osobistościami życia politycznego i gospodarczego.

Świat nie jest mały, ani duży, jest w sam raz. Rzecz w tym, żeby się w nim nie zgubić, nie zabłądzić, żeby o nim wiedzieć tyle, by nikt nam niczego nie wmówił.....Chcesz wiedzieć swoje - studiuj stosunki międzynarodowe.


Grzegorz Dziemidowicz Ambasador w Grecji i Egipcie

Opiekunem projektów dyplomatycznych w WSPA jest Pan Ambasador Grzegorz Dziemidowicz, b. Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ, Ambasador w Grecji i Egipcie, b. rzecznik MSZ, znany dziennikarz radiowy i TV.

Zapraszamy do słuchania audycji radiowych Pana Ambasadora Dziemidowicza poświęconych bieżącym wydarzeniom międzynarodowym „Kawa dyplomatyczna”.

Zostań studentem Wyspy w 2 krokach!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy System Rekrutacyjny

Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów

Biuro Rekrutacji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 101
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Szczegółowe informacje

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Zapraszamy na studia w systemach:

stacjonarnym i niestacjonarnym (wypełnij formularz zgłoszeniowy) » studia on-line (sprawdź szczegóły) » in English (check details) »

Studia na Kierunku Stosunki Międzynarodowe na Naszej uczelni dadzą Ci możliwość pozyskania wiedzy, nabycia umiejętności i komunikacji społecznej w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej i dyplomacji. Zapoznają Cię z kulturą w stosunkach międzynarodowych, ich aspektami ekonomicznymi, procesami globalizacji i regionalizacji.

Studia skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość z instytucjami i urzędami Unii Europejskiej, placówkami dyplomatycznymi, organami administracji państwowej, organizacjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi, konsulatami i przedstawicielstwami państw w Polsce, a także pragnących pracować w placówkach naukowo-badawczych, placówkach kulturalno – oświatowych, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, środkach masowego przekazu, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych oraz firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

  • Poznasz funkcjonowanie płaszczyzn współpracy międzynarodowej oraz zdobędziesz umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.
  • Poznasz dwa języki obce, w  tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  • Będziesz nabywał umiejętności prawidłowego interpretowania m. in. zjawisk polityczno-prawne, ekonomicznych i kulturowych o charakterze międzynarodowym,
  • Będziesz się uczył prawidłowego posługiwania podstawowymi normami prawa międzynarodowego publicznego w  celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu stosunków międzynarodowych.

Nowość: Kierunek "Stosunki Międzynarodowe" prowadzony w języku rosyjskim.

Przy tak dużej konkurencji na dzisiejszym rynku pracy dyplom ukończenia studiów, to w wielu branżach za mało. By zaspokoić potrzeby studentów pragnących zdobyć prestiżowe stanowisko lub myśleć o pracy w międzynarodowych korporacjach – zarówno w Polsce, jak i za granicą – należy perfekcyjnie opanować język obcy zarówno w użytku codziennym, jak i fachowym. Pomyśl o tym już dziś i zacznij zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pozwolą Ci szukać pracy nie tylko na polskim rynku pracy. 

Zacznij studia w języku rosyjskim!

Specjalności

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe skierowana jest do osób, które zainteresowane są pracą w instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, a także służbach mundurowych. Absolwent specjalności posiada wiedzę o istocie i specyfice bezpieczeństwa w różnych sferach życia społecznego; zna ramy instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa międzynarodowego; potrafi identyfikować i analizować różnorodne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego (militarne i niemilitarne ) oraz badać mechanizmy koncentrujące się na przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.

Turystyka międzynarodowa

Poznasz zasady funkcjonowania turystyki międzynarodowe – jej organizację i zarządzanie obsługę prawne podróżowania osób i przewożenia rzeczy osobistych, nabywa umiejętności związanych z uwzględnianiem rozwiązań logistycznym w turystyce międzynarodowej oraz marketingu przedsięwzięć turystycznych, a także właściwych form zachowania wynikających ze specyfiki turystycznej międzynarodowej. Ponadto poznasz geograficzne i kulturowe aspekty turystyki posiada wiedzę o najciekawszych turystycznie regionach Europy i Świata, poznasz specyfikę turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Nabędziesz umiejętności projektowania usług turystycznych, poznasz magiczny czar Lublina, jako centrum turystyki międzynarodowej.

Współpraca transgraniczna i biznes międzynarodowy

Będziesz znać zasady i procedury współpracy transgranicznej, nabywać umiejętności związane z ruchem granicznym, wymianą transgraniczną i prowadzeniem projektów współpracy transgranicznej. Ponadto poznasz  procesy wymiany gospodarczej na poziomie międzynarodowym oraz nabędziesz umiejętności potrzebne w międzynarodowej wymianie gospodarczej.

Akademia Dyplomacji i Spraw Zagranicznych

To szereg projektów przygotowanych przez pracowników naukowych WSPA, zawodowych dyplomatów, osoby zajmujące się tworzeniem i rozwojem marki państwa oraz specjalistów z zakresu marketingu i komunikacji społecznej.

Dowiedz się więcej! »»

Dodatkowe możliwości

Kurs języka migowego

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność komunikowania podstawowych informacji oraz rozumienia wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa języka migowego
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język angielski

Niekonwencjonalne, nowoczesne kursy językowe oparte o metody Embassy Summer School
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język niemiecki

Chcesz sprawnie komunikować się w języku niemieckim? Planujesz wyjazd do pracy za granicę?A może język niemiecki przydatny jest w Twojej obecnej pracy?
Sprawdź szczegóły »

Czesne za studia

tylko 330 zł miesięcznie*

lub zapłać czesne od razu za

  • rok - 3 600 zł
  • semestr - 1 800 zł

U nas czesne za studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) jest takie samo!

* płatne przez 12 miesięcy w roku

Przeczytaj, jak możesz sfinansować studia!

Załączniki

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget