in english  русский  UA  ES

Patroni kierunku

Piotr Fałek foto
Piotr Fałek Prezes Zarządu,
Syntea S.A.

Jesteśmy firmą, która wspiera zarówno pracodawców, jak i indywidualne osoby w różnym wieku, w nabywaniu kompetencji, które odpowiadają na oczekiwania rynku pracy i gwarantują zatrudnienie. Dzięki tym doświadczeniom wiemy, że dla pracodawców ogromnym wyzwaniem jest znalezienie kandydatów, którzy są gotowi do podjęcia samodzielnych zadań w miejscu pracy zaraz po jej rozpoczęciu, a zatem posiadają kompletny zestaw praktycznych kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji personalnych przez nich wymaganych.

Niedostosowanie procesu edukacji do potrzeb rynku pracy sprawia, że pracodawcy sami muszą inwestować w dokształcanie nowych pracowników, co jest procesem długotrwałym i kosztownym. Staramy się zatem uzupełniać luki w procesie standardowej edukacji poprzez odpowiednie systemy szkoleniowe i certyfikacyjne, praktyki i staże, aby wspomóc uczelnie wyższe w kształceniu absolwentów pewnych tego, że są dobrze przygotowani do odnalezienia się na zmieniającym się rynku pracy. Jako ciągle rozwijający się pracodawca poszukujemy osób kreatywnych, odpowiedzialnych, umiejących współpracować w zespole i w środowisku międzynarodowym.

Magdalena Brodziak foto
Magdalena BrodziakAbsolwentka kierunku Zarządzanie

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji ukończyłam studia na kierunku Zarządzanie i to był "strzał w dziesiątkę"! Po zakończeniu studiów z łatwością mogłam rozwinąć skrzydła w pracy zawodowej, gdzie zajmowałam się administracją personalną i rekrutacją. Bez problemu przekładałam zdobytą wiedzę na praktykę, co pozwoliło mi realizować się w obszarze Human Resources. Obecnie pracuję na stanowisku specjalista ds. kadr i płac, gdzie na co dzień spotykam się z wieloma sytuacjami, w których mogę wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów. Uważam, że WSPA to przede wszystkim wykwalifikowana kadra naukowa, a czas poświęcony na studiach na tej właśnie uczelni jest najlepszą inwestycję w siebie.

Zostań studentem Wyspy w 2 krokach!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy System Rekrutacyjny

Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów

Biuro Rekrutacji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 101
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Szczegółowe informacje

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Zapraszamy na studia w systemach:
stacjonarnym i niestacjonarnym (wypełnij formularz zgłoszeniowy) » studia on-line (sprawdź szczegóły) » in English (check details) »

Przygotujemy Cię do realizacji procesu zarządzania w organizacjach biznesowych i administracyjnych. Ukształtujemy Twoje umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie projektowania nowych i doskonalenia istniejących przedsięwzięć, procesów i systemów organizacyjnych. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci na efektywne organizowanie i zarządzanie innowacjami, projektami, jakością, logistyką. Rozwiniesz umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole. Program studiów wzbogacony o zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania potencjałem społecznym, finansów, marketingu, networkingu wspomoże Cię w prowadzeniu własnej działalności. 

 

Specjalności

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą »

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność: Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą posiada wiedzę i umiejętności w zakresie weryfikacji pomysłów przedsiębiorczych, uruchomienia działalności małej firmy i zarządzania nią, prowadzenia działalności gospodarczej, analizy rynku i realizacji działań marketingowych, zarządzania relacjami z klientami, budowy strategii rozwoju małej firmy, prowadzenia działalności w Internecie, kalkulacji ryzyka i ubezpieczenia małej firmy, itd.
  Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, agencjach konsultingowych i innych organizacjach, w których wdrażane są zasady zarządzania przedsiębiorczego, kreatywnego, innowacyjnego.

 • Organizacja i zarządzanie w turystyce biznesowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi HR NOWOŚĆ!

Przygotujemy Cię do pracy w międzynarodowym środowisku:

 • agencjach eventowych, PCO (profesjonalny organizator kongresów), DMC (biuro zarządzania destynacją)
 • obiektach konferencyjnych, hotelarstwie
 • firmach konsultingowych i doradczych sekora MICE
 • organizacjach publicznych i instytucjach administracyjnych, stowarzyszeniach, convention bureaux
 • agencjach marketingowych i reklamowych,
 • a przede wszystkim do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz innych jednostkach gospodarczych,
 • organizacjach publicznych i instytucjach administracyjnych,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • agencjach marketingowych i reklamowych,

a przede wszystkim

 • do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Warto u nas studiować Zarządzanie! Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Program nauczania pozwalający na poznanie zasad i  prawidłowości funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i  administracyjnych.
 • Program umożliwiający sprawne posługiwanie się technikami teleinformatycznymi zgodnie z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 • Poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i organizacji.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Realizacja własnych akcji społecznych poprzez działalność w kole naukowym.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych.

Dodatkowe możliwości

Rekrutacja i selekcja w praktyce

Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy. Jeżeli zajmujesz się lub w przyszłości chciałbyś zajmować się poszukiwaniem nowych pracowników do Twojego zespołu to szkolenie jest dla Ciebie
Sprawdź szczegóły »

Market Place - gra strategiczna dla odważnych biznesmenów

Absolwenci największych uczelni biznesowych świata odbywają co najmniej jedno szkolenie z Market Place – to oni później tworzą największe giganty światowego biznesu. Dołącz do nich!
Sprawdź szczegóły »

Skuteczne metody promocji produktów i usług na rynku lokalnym

Promocja i sprzedaż produktów i usług nie należy do najłatwiejszych, wiedzą o tym wszyscy Ci, którzy choć raz musieli się zmierzyć z tym zadaniem. Przygotowaliśmy dla Państwa unikatowe szkolenie, w trakcie którego przedstawimy najskuteczniejsze i najtańsze metody promocji
Sprawdź szczegóły »

Kurs języka migowego

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność komunikowania podstawowych informacji oraz rozumienia wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa języka migowego
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język angielski

Niekonwencjonalne, nowoczesne kursy językowe oparte o metody Embassy Summer School
Sprawdź szczegóły »

Kurs językowy - język niemiecki

Chcesz sprawnie komunikować się w języku niemieckim? Planujesz wyjazd do pracy za granicę?A może język niemiecki przydatny jest w Twojej obecnej pracy?
Sprawdź szczegóły »

Koła naukowe

Manager Eye

Należenie do koła naukowego niesie ze sobą same plusy. Współpraca ze wspaniałymi ludźmi, możliwość brania udziału w szkoleniach, miła atmosfera, rozwój swoich zainteresowań, ćwiczenie swoich zdolności organizacyjnych i tego jak dysponować swoim wolnym czasem, możliwość zrealizowania swoich pomysłów, projektów, które w pojedynkę są ciężkie do zrealizowania. Mi osobiście należenie do koła pomogło uwierzyć w swoje umiejętności, w to że potrafię nawet napisać artykuł na konferencję . No i oczywiści dodatkowe akcenty na plus typu dodatkowe punkty do stypendium, itp.

Irena Pac

Sprawdź szczegóły »

Czesne za studia

tylko 300 zł miesięcznie*

lub zapłać czesne od razu za

 • rok - 3 300 zł
 • semestr - 1 650 zł

U nas czesne za studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) jest takie samo!

* płatne przez 12 miesięcy w roku

Przeczytaj, jak możesz sfinansować studia!

Załączniki

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget