in english  русский  UA  ES

Skończyłeś studia I stopnia, zdobyłeś tytuł licencjata i zastanawiasz się, co dalej?

Rozpocznij naukę na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) i zdobądź dyplom magistra.

Studia II stopnia są przeznaczone dla osób, które posiadają już wykształcenie wyższe zawodowe i pragną pogłębić swą wiedzę. Umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie.

Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego, magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Nauka na studiach uzupełniających magisterskich trwa dwa lata - 4 semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej.

Dodatkowo, możesz płacić niższe czesne! Wysokie wyniki w nauce na studiach I stopnia gwarantują stypendium już na pierwszym roku studiów II stopnia.

Poznaj ofertę studiów II stopnia - magisterskie dwuletnie studia socjologiczne w WSPA.

Socjologia

Nowe, 2-letnie studia magisterskie o charakterze marketingowym na kierunku Socjologia adresowane są do osób, które chcą uzyskać stopień magistra i kompleksowe, odpowiadające potrzebom rynku wykształcenie. Studia te mają charakter interdyscyplinarny. Nasi studenci zdobywają nie tylko gruntowną wiedzę marketingową, ale również socjologiczną i zarządczą. W programie studiów przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, które praktycznie przygotowują studenta do pracy w zawodzie. W ramach kierunku studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Marketing w biznesie, Badania rynkowe i społeczne lub Zarządzanie projektami.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget