in english  русский  UA

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

Zapraszamy w godzinach otwarcia Dziekanatu
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 112
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Grupa Szkoleniowa

Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie).

Dla kogo

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni pragnących zdobyć zawód audytora wewnętrznego, a także dla audytorów i kontrolerów, pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 196 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna

 • Podstawy audytu wewnętrznego
 • Mikro i Makroekonomia
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Analizy biznesowe
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • System kontroli
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Planowanie i kontrola funkcji marketingowej
 • Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • Statystyka w audycie
 • Audyt systemów informatycznych
 • Corporate Governance
 • Wykrywanie oszustw i nadużyć
 • Prawo gospodarcze
 • Wpisowe: 200 zł
 • Czesne semestralne: 1 650 zł

Promocje

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:
5% - w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
10% - w przypadku zgłoszenia 2 pracowników,
15% - w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej pracowników.

Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką i bez opłaty wpisowej

Absolwenci WSPA, którzy w terminie 31 lipca zapiszą się na studia podyplomowe otrzymają 10% zniżki w czesnym przez cały okres studiów oraz nie wnoszą opłaty wpisowej.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Płatności

 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
  Bank Pekao SA
  nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl