in english  український  русский

Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 108
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Zapraszamy:
poniedziałek-piątek:
7.30–15.30;

Zasady rekrutacji

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami w procesie rekrutacji »

Promocje czesnego

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:
5% - w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
10% - w przypadku zgłoszenia 2 pracowników,
15% - w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej pracowników.

Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Absolwenci WSPA, którzy w terminie 15 stycznia 2014 – 28 lutego 2014 zapiszą się na studia podyplomowe otrzymają 10% zniżki w czesnym przez cały okres studiów.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia – promocja nie dotyczy kierunku J. angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Studia MBA – dla Absolwentów WSPA z 50% zniżką

Absolwenci WSPA, którzy w terminie 15 stycznia 2014 – 28 lutego 2014 zapiszą się na studia podyplomowe Zarządzanie – studia menedżerskie MBA otrzymają 50% zniżki w czesnym przez cały okres studiów.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Promocje opłaty wpisowej

Absolwenci WSPA i CKMP rozpoczynający naukę na kolejnym kierunku studiów nie wnoszą opłaty wpisowej.

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 101
tel. 81 740 84 73, 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 108
tel. 81 740 84 74, 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Grupa Szkoleniowa

Cel

Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie).

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni pragnących zdobyć zawód audytora wewnętrznego a także dla audytorów i kontrolerów, pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Podstawy audytu wewnętrznego (8 godzin)
Mikro i Makroekonomia (20 godzin)
Rachunkowość finansowa (12 godzin)
Finanse publiczne (12 godzin)
Zarządzanie ryzykiem (8 godzin)
Analizy biznesowe (16 godzin)
Standardy audytu wewnętrznego (20 godzin)
System kontroli (20 godzin)
Zarządzanie (10 godzin)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (6 godzin)
Planowanie i kontrola funkcji marketingowej (8 godzin)
Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego (20 godzin)
Statystyka w audycie (12 godzin)
Audyt systemów informatycznych (8 godzin)
Corporate Governance (4 godziny)
Wykrywanie oszustw i nadużyć (8 godzin)
Prawo gospodarcze (8 godzin)

Czesne za studia podyplomowe - Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna (AWK) wynosi:

  • Czesne semestralne: 1 700 zł
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 740 84 10, rektorat@wspa.pl

Rekrutacja trwa!