in english  русский  UA  ES

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 200
tel. 81 452 94 73
tel. kom. 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Bądź nowoczesny i studiuj w domu! Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia on-line. Wybierz jeden z kierunków prowadzonych metodą e-learningową i ciesz się studiowaniem w dowolnym miejscu i czasie. Oferujemy możliwość studiowania na platformie Moodle, interaktywnym narzędziu, dzięki któremu poznasz innowacyjne technologie.

Dlaczego warto studiować on-line na WSPA?

 • Podniesiesz kompetencje bez konieczności rezygnacji z pracy. To Ty decydujesz ile czasu poświęcisz na naukę.
 • Łączysz się z platformą z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do urządzenia mobilnego.
 • Studia w 100% realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Komunikujesz się z wykładowcami i kolegami z roku poprzez zasoby platformy: czat, forum, BBB, dzięki czemu nabywasz umiejętności i podnosisz swoje kwalifikacje w dziedzinie IT.
 • Zapewniamy pomoc w obsłudze platformy – Twój opiekun odpowie na wszystkie Twoje pytania.
 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz nowoczesne pracownie zapewnią komfort studiowania.
 • Podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Kierownik kierunku: Sergiusz Kuczyński

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej przeprowadzanie szczegółowych analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji handlowych z potencjalnymi i aktualnymi partnerami zagranicznymi, realizowanie skutecznych działań promocyjnych i marketingowych na rynkach zagranicznych oraz finansowanie, realizację i rozlicznie transakcji handlowych w obrotach zagranicznych.

Dla kogo

Studia adresowane są do osób obsługujących operacje handlowe z zagranicą, pracowników przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne, a także osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat zasad i technik współpracy z zagranicą.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Handel zagraniczny.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry, prowadzone w 100% z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów podyplomowych Handel zagraniczny

Moduł I Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym

 • Organizacja i technika handlu zagranicznego
 • Marketing międzynarodowy
 • Budowanie marki własnej na rynku międzynarodowym
 • Nawiązywanie kontaktów i negocjacje z kontrahentami zagranicznymi
 • Egzemplifikacja wybranych rynków zagranicznych (uwarunkowania ekonomiczne i pozaekonomiczne)

Moduł II Finansowanie handlu zagranicznego

 • Finansowanie handlu zagranicznego ze źródeł prywatnych i rządowych
 • Rozliczenia w handlu międzynarodowym
 • Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym

Moduł III Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego

 • Logistyka handlu zagranicznego 
 • Obsługa celna przedsiębiorstw 
 • Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Moduł IV Ekonomiczno - prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

 • Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego
 • Formuły handlowe INCOTERMS
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej
 • Transakcje handlowe między państwami członkowskimi UE
 • Podatki w handlu zagranicznym
 • Zasady organizacji ruchu osobowego i towarowego na zewnętrznej granicy UE

Opłaty

 • Wpisowe: 200 zł
 • Czesne miesięczne: 330 zł
 • Czesne semestralne: 1 500 zł
 • Czesne roczne: 3 000 zł
 
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget