in english  русский  UA  ES

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 200
tel. 81 452 94 73
tel. kom. 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Bądź nowoczesny i studiuj w domu! Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na studia on-line. Wybierz jeden z kierunków prowadzonych metodą e-learningową i ciesz się studiowaniem w dowolnym miejscu i czasie. Oferujemy możliwość studiowania na platformie Moodle, interaktywnym narzędziu, dzięki któremu poznasz innowacyjne technologie.

Dlaczego warto studiować on-line na WSPA?

 • Podniesiesz kompetencje bez konieczności rezygnacji z pracy. To Ty decydujesz ile czasu poświęcisz na naukę.
 • Łączysz się z platformą z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do urządzenia mobilnego.
 • Studia w 100% realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Komunikujesz się z wykładowcami i kolegami z roku poprzez zasoby platformy: czat, forum, BBB, dzięki czemu nabywasz umiejętności i podnosisz swoje kwalifikacje w dziedzinie IT.
 • Zapewniamy pomoc w obsłudze platformy – Twój opiekun odpowie na wszystkie Twoje pytania.
 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz nowoczesne pracownie zapewnią komfort studiowania.
 • Podniesiesz swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Kierownik kierunku: dr inż. Adam Włodarczyk

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Dla kogo

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół, o specjalnościach innych niż Zarządzanie i marketing – kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i marketing.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry, prowadzone w 100% z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing

Moduł I: Marketing

 • Podstawy marketingu
 • Budowanie strategii marketingowych
 • Techniki promocji

Moduł II: Zarządzanie

 • Najnowsze tendencje w zarządzaniu organizacją
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie w kategoriach projektu

Moduł III: Finanse

 • Biznes plan
 • Zarządzanie finansami

Moduł IV: Społeczny aspekt organizacji

 • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
 • Psychologia zarządzania
 • Negocjacje w zarządzaniu

Opłaty

 • Wpisowe: 200 zł
 • Czesne miesięczne: 330 zł
 • Czesne semestralne: 1 500 zł
 • Czesne roczne: 3 000 zł
 
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget