in english  русский  UA  ES

Biuro Rekrutacji WSPA
studia I i II stopnia

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 200
tel. 81 452 94 73
tel. kom. 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA
studia podyplomowe

poniedziałek-piątek:
godz. 7.30-15.30
ul. Bursaki 12, Lublin, pok. 215
tel. 81 452 94 74
spd@wspa.pl

Studia licencjackie

Rekrutacja kandydatów na Studia licencjackie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej.
  • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Płatności

Informujemy, iż czesne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2016/17 płatne jest w terminach:

 • czesne miesięczne do 1-go dnia miesiąca począwszy od września 2016 do września 2017 włącznie
 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
  Bank Pekao SA
  nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 200, II piętro;
Zapraszamy w godz. 7.30-15.30
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Studia inżynierskie

Rekrutacja kandydatów na Studia Inżynierskie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki – dotyczy wyłącznie studiów inżynierskich - (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura). Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej.
  • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Płatności

Informujemy, iż czesne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2016/17 płatne jest w terminach:

 • czesne miesięczne do 1-go dnia miesiąca począwszy od września 2016 do września 2017 włącznie
 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
  Bank Pekao SA
  nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 200, II piętro;
Zapraszamy w godz. 7.30-15.30
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Studia inżynierskie - Architektura

Rekrutacja kandydatów na Studia inżynierskie - Architektura składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej,
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki – dotyczy wyłącznie studiów inżynierskich - (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura). Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
  • Teczkę z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane)
 3. Dokonanie opłaty wpisowej.
  • Opłata wynosi 100 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

 • rysunek z natury
 • rysunek z wyobraźni
 • kompozycja z prostych brył geometrycznych

Prace powinny być podpisane

Terminy rekrutacji

 • do 19 września 2016 r. – składanie dokumentów
 • 20 września 2016 r. – lista osób zakwalifikowanych do rozmowy 
 • 23 września 2016 r. – rozpoczęcie rozmów  kwalifikacyjnych
 • 27 września 2016 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Płatności

Informujemy, iż czesne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2016/17 płatne jest w terminach:

 • czesne miesięczne do 1-go dnia miesiąca począwszy od września 2016 do września 2017 włącznie
 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
  Bank Pekao SA
  nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 200, II piętro;
Zapraszamy w godz. 7.30-15.30
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Studia magisterskie

Rekrutacja kandydatów na Studia magisterskie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej.
  • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • Absolwenci studiów I stopnia WSPA - opłata 0 zł.
  • czesne miesięczne do 1-go dnia miesiąca począwszy od września 2016 do września 2017 włącznie
  • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
   Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
   20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
   Bank Pekao SA
   nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 200, II piętro;
Zapraszamy w godz. 7.30-15.30
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub lekarskich. W zależności od kierunku trwają 2 lub 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem i wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki przyjęcia

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
 • W dziale rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w biurze obsługi studiów podyplomowych następujących dokumentów:

 • Kopi (oryginał do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich),
 • Wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego,
 • Dwóch zdjęć legitymacyjnych,
 • Dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.

Odpłatność za studia

Opłata za studia składa się z jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł oraz opłat czesnego za kolejne semestry nauki. Absolwenci WSPA i CKMP rozpoczynający naukę na kolejnym kierunku studiów nie wnoszą opłaty wpisowej.

Płatności

 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
  ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Lublinie
  nr konta: 54 1050 1953 1000 0090 3066 6995
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT.

Informacje i zapisy

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro obsługi studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, przy ul. Bursaki 12.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30.
tel. 81 452 94 74, e-mail: spd@wspa.pl

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Kontakt z Biurem Rekrutacji WSPA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie
tel. 81 452 94 73, rekrutacja@wspa.pl
Zapraszamy w godz. 7.30-15.30
pokój 200, II piętro

Studia podyplomowe

pokój 215, tel. 81 452 94 74, spd@wspa.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Mapa dojazdu do siedziby WSPA

Dojazd autobusami MPK, linie: 4, 17, 18, 31

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget