in english  русский  UA  ES

Korzystanie z elektronicznych systemów Uczelni

Dane dostępowe

W celu uzyskiwania dostępu do elektronicznych systemów Uczelni (np. strony internetowej, Modułu Student, Systemu Promotor, etc) należy pobrać login i hasło z Biblioteki Uczelni przedstawiając pracownikom legitymację studencką lub indeks WSPA.

  • Loginem jest nr PESEL studenta lub adres email (w przypadku podania prawidłowego adresu podczas procesu rekrutacji);
  • Hasło jest generowane losowo.

Nowe hasło można wygenerować w Bibliotece Uczelni, przedstawiając pracownikom ważną legitymację studencką lub indeks WSPA lub na stronie https://login.wspa.pl w opcji przypominania hasła.

Strona internetowa Uczelni dostępna po zalogowaniu

Niektóre zasoby strony internetowej dostępne są do przeglądania dla zalogowanych studentów.

Moduł Student

W module student dostępne są widoki danych osobowych studenta oraz ocen w wpisanych w systemie obsługującym Uczelnię.

Nowi studenci mogą elektronicznie zapisać się do Biblioteki Uczelni oraz do programu DreamSpark Premium wypełniając krótkie formularze.

Strony wykładowców

Dostęp do poszczególnych stron wykładowców i ich częsci jest ustawiany przez ich właścicieli (wykładowców), a ograniczenia dostępu oznaczane są ikoną klucza.

Kontakt z administratorami

Uwagi dotyczące treści i funkcjonowania stron internetowych WSPA należy zgłaszać:
tel. 81 740 84 87, e-mail: webmaster@wspa.pl, m.stelmaszczuk@wspa.pl, s.czubkowski@wspa.pl

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget