in english  русский  UA  ES

Cele szkolenia i korzyści dla uczestników

Najważniejszym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienie funkcji członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w firmach prywatnych działających w oparciu o kodeks prawa handlowego. Kurs przygotowuje do zdania państwowego egzaminu. W trakcie kursu uczestnicy podniosą kwalifikacje oraz zdobędą i ugruntują wiedzę dotyczącą przepisów prawa handlowego i nie tylko. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem kursu.

Przeznaczenie

Kurs kierujemy do wszystkich zainteresowanych podniesieniem umiejętności w zakresie programu szkolenia oraz przygotowaniem się do egzaminu państwowego.

 • Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych
 • Właściciele firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego

*Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

Program

Program kursu został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Kurs kończy się egzaminem państwowym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Ramowy program kursu

 • Elementy prawa cywilnego.
 • Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach skarbu państwa
 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów. Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu.
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Komercjalizacja i prywatyzacja
 • Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie.
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 • Zasady działalności przedsiębiorców
 • Marketing w przedsiębiorstwie
 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.
 • Rola państwa w gospodarce
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Biznes plan - zakres i cel
 • Repetytorium

Terminy

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: październik 2016 r. (w przypadku utworzenia grupy liczącej min. 10 osób).

Zapisy

Kurs realizowany jest w formie 5 sesji weekendowych. Zajęcia odbywają się w piątki popołudniu oraz soboty i niedziele od godziny 9.00.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy o uzupełnienie formularza i przesłania go drogą
e-mailową na adres szkolenia@wspa.pl

Cena

2500 zł – koszt udziału jednej osoby

+  koszt egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa (850 zł)

Uwaga! Nieograniczony, bezpłatny dostęp do platformy internetowej z bazą pytań!

W cenie szkolenia:

 • Drukowane materiały dydaktyczne
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne z odpowiedziami
 • Dostęp do platformy internetowej umożliwiającej symulację testu
 • Opiekę koordynatora kursu
 • Imienny certyfikat

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
Bank Pekao SA
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

 

Pozytywnie zdany egzamin państwowy jest równoznaczny z uzyskaniem Dyplomu Ministerstwa Skarbu Państwa i wpisaniem do Bazy Kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

Ostatnia modyfikacja: 2016-09-14 15:08:59, Marcin Stelmaszczuk
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget