in english  русский  UA  ES

Innowacyjny sposób studiowania w WSPA

WSPA w Lublinie – na wzór wielu uczelni zagranicznych wprowadza europejskie standardy nauczania. Zakładają one samodzielne układanie – w określonym zakresie – programu studiów przez studenta. Dopasowanie programu studiów do zainteresowań, potrzeb i możliwości studiującego gwarantuje szereg korzyści:

 • GPMaksymalne wykorzystanie czasu studiów na zgłębianie treści szczególnie interesujących studenta – maksymalizacja zadowolenia ze studiów.
 • Uzupełnienie obowiązkowych treści kierunkowych o zagadnienia nie ujęte w klasycznym programie studiów danego kierunku – poszerzenie kompetencji uzyskanych po ukończeniu studiów.
 • Uzyskanie niezbędnych kompetencji społecznych poprzez realizację modułów pogłębiających świadomość studenta – większa skuteczność w przyszłym środowisku pracy.
 • Anna Zarębska Dlaczego warto się kształcić inaczej?
  Ponieważ rynek pracy pełen jest świetnie wykształconych bezrobotnych, a firmy narzekają, że trudno im znaleźć kompetentnego pracownika, który potrafi działać zespołowo i nie rozkłada bezradnie rąk, gdy na horyzoncie pojawia się problem, którego wcześniej nie rozwiązywał.czytaj dalej »
 • Możliwość realizacji więcej niż jednej specjalności na danym kierunku w ramach wykorzystania modułów „swobodnego wyboru” - uzyskanie dodatkowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
 • Możliwość realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej bez konieczności uzupełniania różnic programowych po powrocie – pewność, że przedmioty zaliczone za granicą zwolnią studenta z nadrobienia różnic programowych w kraju.
 • Elastyczność i indywidualizacja studiowania polegająca na doborze treści i częściowo tempa studiowania do własnych potrzeb i możliwości – minimalizacja sytuacji natłoku zajęć i trudności z zaliczeniem treści.
 • Nacisk na języki obce - zdobycie kompetencji językowych zapewniających sprawne posługiwanie się językiem obcym oraz możliwość poszerzenia programu studiów o zajęcia z dodatkowego języka obcego.
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych – przydatna wiedza praktyczna o tym, jak założyć i rozwinąć własną działalność gospodarczą.
Makary Stasiak Inwestycja młodego człowieka w edukację trwa minimum 16 lat. Niestety inwestycja ta – kształcenie, które przez wiele lat pochłania jego energię, aktywność i nie małe pieniądze - jest skazana na klęskę, gdyż przygotowuje człowieka do działania w czasach, które należą już do przeszłości. czytaj dalej »

Innowacyjność proponowanego sposobu studiowania dotyczy nie tylko organizacji toku studiowania, ale także metod i form prowadzenia zajęć. WSPA – w przeciwieństwie do wielu tradycyjnych uczelni wyższych – odchodzi od podawczego sposobu przekazywania wiedzy, z której trudno skorzystać w praktyce, na rzecz nauczania problemowego (student samodzielnie rozszerza swoje kompetencje rozwiązując określone problemy postawione przez nauczyciela i realizując projekty w trakcie zajęć).

Projekty
Studenci w grupach opracowują i realizują pod okiem wykładowcy wspólny projekt związany z ich zainteresowaniami z danej dziedziny. Działanie to ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy zawodowej w przyszłości. Nasi absolwenci wyróżniają się na rynku pracy, ponieważ poza wiedzą teoretyczną zdobywaną w trakcie studiów, posiadają konkretne doświadczenia związane z określonym zawodem. Pracodawcy poza wiedzą wymagają od kandydatów umiejętności takich jak:

 •      - umiejętność rozwiązywania problemów,
 •      - umiejętność podejmowania decyzji,
 •      - umiejętność analizowania sytuacji i wyciągania wniosków,
 •      - umiejętność komunikowania się i współpracy w grupie.

Cechy te z sukcesem rozwijane są w trakcie realizacji projektów.

Warsztaty
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, której istotą jest aktywne uczestnictwo w zajęciach wszystkich studentów- wykładowca jest mentorem i moderatorem podejmowanych działań. Wszyscy członkowie zajęć działają, uczą się wzajemnie, rozwiązują problemy, wyciągają wnioski. Ważną rolą wykładowcy jest nie tylko umiejętne sterowanie wydarzeniami, ale także bycie otwartym na propozycje i sugestie studentów. Dzięki tej metodzie każde zajęcia są inne, kształtują inne postawy, uczą rozwiązywania nowych sytuacji problemowych.


Piotr Celiński Cyfrowa rewolucja zmienia świat, w którym żyjemy. Internet i cyfrowe media, których codziennie używamy nauczyły nas inaczej myśleć o świecie, naszych działaniach i możliwościach. Ośmieliły nas do tego aby rozumieć i układać go po swojemu...czytaj dalej »

Absolwent naszej uczelni to osoba dobrze przygotowana do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej, jest skuteczny w działaniu, potrafi skoncentrować się na realizacji celu i poszukiwać różnych rozwiązań. Jednocześnie jest to osoba umiejąca działać w grupie i dla potrzeb grupy. Cechy te są obecnie niezwykle pożądane na rynku pracy.

Rozwój
Dzięki nowatorskim metodom i formom nauczania, studiowanie w WSPA – oprócz zdobycia praktycznych umiejętności z danego kierunku– to czas odkrywania siebie, własnych możliwości, kreowania pasji i ich rozwijania. Bo dobrze wykształcony człowiek, to nie tylko osoba kompetentna w swojej dziedzinie, znająca dobrze języki obce, ale także posiadające kompetencje społeczne i świadoma własnego potencjału. I takich studentów kształcimy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Jeśli chcesz być jednym z nich – dołącz do nas!

 

Tradycyjne nauczanie vs KRK
Dominują wykłady i zajęcia teoretyczne Nowe metody kształcenia: projekty i warsztaty
Niewystarczająca ilość zajęć praktycznych Przeważają ciekawe zajęcia praktyczne i projektowe
Podstawowym efektem kształcenia jest przyswajanie i pamiętanie wiedzy Rozwój kompetencji osobowościowych: student rozwija posiadany własny potencjał, a także zdobywa i wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów
Uczenie szablonowych rozwiązań i przygotowanie do zachowań zgodnych z powszechnie obowiązującym schematem Rozwój niekonwencjonalnego myślenia; niestandardowe rozwiązania, wykonywanie innowacyjnych projektów
Przymus uczestnictwa i „wkuwanie” na pamięć Uczenie się przez rozwiązywanie projektów, samodzielność i praca twórcza; radość z uczestnictwa
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget