in english  русский  UA  ES

Jakość kształcenia WSPA

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ma na celu w szczególności:

1. wspieranie realizacji przyjętej polityki jakości;

2. wspieranie realizacji przyjętych strategii rozwoju WSPA oraz jej jednostek podrzędnych, szczególnie w zakresie w jakim dotyczą kształcenia;

3. monitorowanie poziomu jakości kształcenia w WSPA;

4. identyfikowanie i niwelowanie słabych lub problematycznych stron procesu kształcenia w WSPA;

5. Systematyczne podnoszenie poziomu jakości kształcenia w WSPA.

 

Poza organami statutowymi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie strukturę Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia tworzą:

1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia;

2. Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia;

3. Koordynator ds. Jakości Kształcenia;

4. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia;

5. Rada Rozwoju;

6. Wydziałowe zespoły ds. ewaluacji jakości kształcenia;

7. Zespoły ds. jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów;

8. Rad konsultacyjne dla poszczególnych kierunków studiów.

 

Cele, zakres oraz formy działania systemu Jakości kształcenia określa Zarządzenie nr 72 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Magdaleną Tuszyńską -  Koordynatorem ds. Jakości Kształcenia (pokój 315, piętro III, tel. 81 45 29 412, m.tuszynska@wspa.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget