in english  русский  UA  ES

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ściśle współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami i stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami.

Partnerskie uczelnie krajowe

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego,
 • Politechnika Lubelska,
 • Polski Uniwersytet Wirtualny,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
 • Wyższa Szkoła Logistyki z Poznania.

Partnerskie uczelnie zagraniczne

 • Bergische Universität Wuppertal (Niemcy),
 • Buznesa Augstskola Turiba (Litwa),
 • Copenhagen University College of Engeneering (Dania),
 • Diakonhjemmet University College (Norwegia),
 • Hochshule Ostwestfalen – Lippe (Niemcy),
 • Hochschule Deggendorf (Niemcy),
 • Hochschule Liechtenstein (Lichtenstein),
 • Hochschule Magdeburg-Stedal (Niemcy),
 • International School for Social and Business Studiess (Celje, Słowenia),
 • Kazakh University of Economics (Kazachstan),
 • Oslo University College (Norwegia)
 • Reykjavik University (Islandia),
 • Tatung University (Tajwan),
 • University College Arteveldehogeschool (Belgia),
 • University College of London (Wielka Brytania),
 • Universidad De Alicante (Hiszpania),
 • University of Primorska, Faculty of Management (Koper, Słowenia),
 • University of Stavanger (Norwegia),
 • Universite Pierre Mendel (Grenoble, Francja)
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja),
 • Urbana University (Ohio, USA),
 • Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (Ukraina),
 • Innowacyjny Euroazjatycki Uniwersytet Pawłodar, Republika Kazachstanu (Kazachstan),
 • Buczackyj Instytut Menedżmentu i Audytu (Ukraina),
 • Kherson National Technical University (Ukraina),
 • Prywatna Uczelnia Wyższa Łucki Humanistyczny Uniwersytet (Ukraina).

Inne instytucje partnerskie

 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
 • Centrum Kultury w Lublinie,
 • EduKlaster Nowe Media w Edukacji,
 • Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start",
 • Klaster Kultury Lubelszczyzny, 
 • Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie,
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
 • Narodowy Bank Polski - Oddział w Lublinie,
 • Nowoczesna Firma - Obserwatorium Zarządzania,
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
 • Scena Prapremier In Vitro,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa LSM w Lublinie,
 • Stowarzyszenie „Edukacja dla przedsiębiorczości",
 • Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna",
 • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej - STOMOZ,
 • Studenckie Forum Business Center Club,
 • Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie,
 • Wojewódzki Ośrodek Kultury,
 • Wschodni Trójkąt Innowacji i Wiedzy,
 • Let Me Out Lublin
 • GetGym Lublin
 • MS Consulting Group
 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget