in english  русский  UA  ES

Wsparcie studentów niepełnosprawnych WSPA

Jednym z głównych założeń Uczelni jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni, niezależnie od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności.

Za sprawy studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odpowiedzialna jest Pani dr Małgorzata Jedynak – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych (tel. 605 630 442, malgorzatajedynak1@gmail.com, dyżur w każdy czwartek godz. 14.00 – 15.00, pokój 315, III piętro). 

 Uprzejmie prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań drogą telefoniczną bądź e-mailową.

Student niepełnosprawny może liczyć m.in. na:

  • Organizację zaliczeń i egzaminów w formie zaadaptowanej* do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  • Pośrednictwo w kontaktach z innymi działami Uczelni.
  • Pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych z wykładowcami.
  • Korzystanie z biblioteki, która wyposażona jest w komputer z oprogramowaniem dla osób niedowidzących, specjalny monitor oraz drukarkę brajlowską.

 

*Forma zaadaptowana nie oznacza zwolnienia z egzaminu, czy też przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Oznacza to wyłącznie zamianę elementów technicznych, a nie treść egzaminu.

 

Czym dysponujemy?

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od 1 sierpnia 2010 roku realizuje projekt „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej – wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem WSPA w realizacji projektu jest jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce – Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM).

 

Dzięki dofinansowaniu Uczelnia przystosowała zaplecze edukacyjne i sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie:

  • wszystkich sal wykładowych w stanowisko do nauki dla osoby niepełnosprawnej (biurko, krzesło, lampka);
  • biblioteki – w stanowisko pracy (komputer z oprogramowaniem dla osób  niedowidzących, monitor, lampka, drukarka brajlowska) oraz w zautomatyzowane drzwi wejściowe;
  • toalety damskiej i męskiej.

 

Obiekty Uczelni są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Wejścia do budynku wyposażono w automatycznie otwierane drzwi. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd.
  • W budynku jest winda i specjalne windy schodowe.
  • Na każdym poziomie są również dostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Na parkingu przed budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  

 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10, rektorat@wspa.pl

Twitter
Twitter
Youtube
Instagram
Rekrutacja Widget
E-learning Widget
English Widget